CroatianEnglish
Welcome to the official site of the Tourist Board of Seget

Dokumenti


Documents for download

Obrazac_12_Sluzbena objava na web stranici i kontakt sluzbenika za informiranje obrazac 9- Odluka o imenovanju službenika za informiranje Obrazac 10- Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponivnu uporabu informacija Obrazac 13- Odluku o visini naknade stvarnih materijalnih troškova Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 Obrazac_4_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Propisi iz turizma STATUT TZO SEGET Obrazac 1- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
htz_en Enter Croatia
Tourist board of Seget 2020.      

Development: Nove vibracije d.o.o.