Propisi - Ministarstvo turizma i sporta

Propisi - Ministarstvo turizma i sporta

1. Zakon o turističkoj pristojbi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

 

2. Zakon o dopuni  Zakona o turističkoj pristojbi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_32_701.html

 

3. Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_42_886.html

 

4. Zakon o turističkoj članarini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html

 

5. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html