Ostala mjesta

Seget Gornji

U Segetu Gornjem je otvorena luksuzna hacienda sa kapacitetim od 22 ležaja, bazenom i prekrasnim eksterijerom - Hacienda Maksimilijan.

Bristivica

Naselje Bristivica, pod nazivom Bristica, spominje se još u XIII. stoljeću. Često su se između Trogirana i Šibenčana vodile borbe za selo. Naselje je potpuno opustjelo za vrijeme turskih napada, a ponovno je oživjelo doseljavanjem stanovništva iz susjedne Bosne i Hercegovine. Stara župna crkva bila je izgrađena još u XIV. stoljeću, ali je kasnije rušena i dograđivana, a nakon požara je 1901. godine izgrađena nova. Oko crkve prostire se groblje u kojem se nalaze grobovi iz starih vremena.

Ljubitovica

Ljubitovica je selo dvadesetak kilometara udaljeno od općinskog centra prema Zagori. U cijeloj župi Ljubitovici, posvećenoj sv. Katarini,živi oko 650 stanovnika. Crkva je nedavno obnovljena, a u planu je i proširenje mjesnog groblja. Naselje se prvi put spominje u dokumentima iz 1272. godine. Najkvalitetniji češnjak u Županiji, a i šire, uzgajaju stanovnici naselja Ljubitovice, koji organiziraju i festival posvećen tom proizvodu. Osnovali su i Udrugu proizvođača češnjaka Šarac, a godišnje proizvedu i do dvadeset tona češnjaka.

Prapatnica

Prapatnica je selo petnaestak kilometara udaljeno od općinskog centra prema Zagori. Selo je poznato po Crkvi sv. Tome apostola u Prapatnici. Sagrađena je g. 1891. na temeljima stare od koje je ostala apsida. Veliki oltar u apsidi je od mramora i na njemu je slika Uznesenja Marijina (XIX. st.). U lađi su dva drvena oltara. Jedan je Gospe od Zdravlja sa slikom domaćeg majstora, punom srebrnih darova. Drugi je sv. Tome apostola sa svečevom slikom, domaći rad (XVIII. st.). U niši je kip sv. Roka, a ima i kip sv. Ante te staro drveno raspelo. Crkva je obnovljena g. 1963., te temeljito s oltarima i kipovima g. 1998. God. 2000. izgrađen je novi oltar sa slikom Uznesenja Marijina. Ispred crkve je g. 1996. postavljen kip Kraljice mira u spomen palim braniteljima Domovine, a sa sjeverne je strane crkve izgrađena mrtvačnica. Kip blaženog Alojzija Stepinca postavljen je ispred mjesne crkve svetoga Tome na raskrižju putova koji vode prema Šibeniku i Splitu, te od Prapatnice prema Prgometu na novu autocestu.