Trogir - grad muzej pod zaštitom UNESCO-a

Trogir - grad muzej pod zaštitom UNESCO-a

Trogir su osnovali Grci u III. stoljeću prije nove ere pod imenom TRAGURION (mjesto gdje pasu koze). Od tog vremena, u njemu se razvija brodogradnja. Hrvati ga naseljavaju u VIII. stoljeću i od stupova iz razrušene Salone grade svoje crkve.

Ratovi, usponi i padovi, uzimanja i davanja slobode i prava su osnovna obilježja povijesti Trogira. Trogir je grad muzej s brojnim tragovima povijesnih razdoblja, u kojima su dominirali Grci, Rimljani, Bizantija, Ugarska, Austrija, Mlečani, Francuzi i Hrvati.  Zato je Trogir prava riznica spomenika antike, helenizma, starokršćanstva, starohrvatske umjetnosti, romanike, gotike, renesanse, baroka i neoklasicizma, koji se ukrštavaju, nadovezuju i nadopunjuju u svojevrsnu harmoniju oblika i sadržaja.

Značajniji spomenici su:


Zato znameniti povijesničar umjetnosti Bernard Berenson piše da na svijetu ne postoji drugi grad koji bi na tako malom prostoru imao toliko umjetnički vrijednih ostvarenja kao Trogir. A Trogir je više od toga, on je kao urbanistička cijelina spomenik.