Članarine i boravišna pristojba

1. ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZA 2017.GODINU

Pročitajte Zakon


2. UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

Pročitajte uredbu