Važna obavijest za iznajmljivače: primjena novih zakonskih propisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE SEGET


Seget Donji, 10.veljače 2020.godine

Poštovani iznajmljivači,
Od   01. siječnja 2020. godine počinjemo sa primjenom   novih  zakonskih propisa, Zakon o turističkoj pristojbi NN52/19 , Zakon o  članarinama u turističkim zajednicana  NN 52/019 , te vam ujedno šaljemo upute za usklađivanje  objekata  sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN99/18).

 

1.  ZAKON O TURISTIČKOJ  PRISTOJBI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020.godine  više ne postoje turistički razredi i zone već svaka Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe  za općine i gradove na svom području , tako da  se za  sva naselja  plaća isti iznos turističke pristojbe.
Splitsko- dalmatinska županija je uz mišljenje Turističke zajednice općine Seget  donijela odluku o visini paušalne turističke pristojbe u iznosu od 350,00 HRK što je najniži iznos turističke pristojbe utvrđen Pravilnikom o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe.
 Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa dospijećem plaćanja : 31. srpnja,  31. kolovoza, te  30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor, iako nam je praksa da uplatnice šaljemo na adresu što ćemo i dalje činiti.
Način obračuna paušalnog iznosa turističke pristojbe ostao je isti osim što se sada u obračunu uvrštavaju i pomoćni kreveti ako su navedeni u IZRECI rješenja.
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020.godine  obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta.  Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, te isto tako ne mogu se  oglašavati ni iznajmljivati turistima.
Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji žele oglašavati i iznajmljivati turistima, moraju zatražiti od Upravnog odjela  za turizam i pomorstvo (bivši Ured državne uprave), zgrada općine Trogir, Odjel  za turizam, izdavanje izmijenjenog  rješenja gdje će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci rješenja. Za navedeno  neće se  izlaziti na teren već  će se po neposrednom postupku napraviti novo rješenje, te će u izreku rješenje biti stavljeni pomoćni kreveti na koje će se plaćati  puni iznos turističke pristojbe. Rješenja koja su izdana prije 1. rujna 2007.godine  ne mogu ići na neposredni postupak.
Za neposredni odnosno skraćeni postupak potrebni su vam:
    • Preslik  osobne iskaznice
    • Preslik rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu(koji još posjedujete odnosno još je aktivno)
    • 35,00 kn  državnih biljega
    • Popuniti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu(neposredni postupak-pomoćni kreveti) koji ćete dobiti u Odjelu za turizam
Za sve one kojima treba neposredni postupak – pomoćni kreveti slobodno se javite u naš ured, te ćemo vam mi dati potrebne obrasce i upute koje možete predati u Odjelu za turizam-Trogir.
Nakon 15.veljače 2020. eVisitor će automatski izbrisati sve pomoćne krevete. Turistička zajednica općine Seget  je eVisitoru poslala popis iznajmljivača koji imaju pomoćne krevete u izreci rješenja ,te oni neće biti izbrisani( rješenja izdana  do kraja kolovoza 2007.godine).

2. ZAKON O  ČLANARINAMA U TURISTIČKIM  ZAJEDNICAMA


Sukladno novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama  iznajmljivači  od 1. siječnja 2020. godine plaćaju godišnji paušalni iznos turističke  članarine.
Godišnji paušalni iznos turističke  članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu (broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava e- Visitor) u prethodnoj godini ,koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Iznos članarine za svaki krevet propisuje se  Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 14/20, te iznosi 45,00  kn po krevetu. Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50% odnosno  iznosi 22,50 kn po pomoćnom krevetu.
Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa dospijećem plaćanja: 31. srpnja,  31. kolovoza, te 30. rujna tekuće godine.
Iznajmljivači i dalje podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni obrazac TZ 2, do 15.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. U obrascu se i dalje iskazuje podatak o ukupnom prometu iskazanom u knjizi evidencija prometa tzv. obrazac EP.

3. ZAKON  O UGOSTITELJSKOJ  DJELATNOSTI ( ROKOVI ZA REKATEGORIZACIJU)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 99/18 – stupio je  na snagu 17. studenoga 2018.godine
    1. Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, moraju  podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

ROKOVI ZA REKATEGORIZACIJU:
    • dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.
(do 17. studenoga 2020.)
    • tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
    • (do 17. studenoga 2021.)
    • četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.
(do 17. studenoga 2022.)


    2. Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje...

Ukoliko želite zadržati oznaku kategorije(zvjezdice) što prije zatražite izdavanje novog rješenja od Upravnog odjela za turizam- Trogir.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem.

Turistička zajednica općine Seget
Trg hrvatskog viteza Š.Š.F.1
21218 Seget Donji
e-mail: tzseget@gmail.com
tel: 021/880-559
fax: 021/880-559