POZIV PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA – CIJEPLJENJE

POZIV PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA – CIJEPLJENJE

Počele su pripremne aktivnosti za treću fazu cijepljenja u kojoj će se cijepiti privatni iznajmljivači.
Pozivamo sve privatne iznajmljivače s područja Općine Seget koji su zainteresirani za cijepljenje da se prijave najkasnije do 5. svibnja 2021. godine do 13.00 h Turističkoj zajednici općine Seget putem telefona 021 880 559 ili na e-mail: tzseget@gmail.com.
Podaci potrebni za prijavu su: ime i prezime, datum rođenja, OIB, MBO (matični broj osiguranika ),mjesto i poštanski broj, broj mobitela, e-mail.
Podaci o privatnim iznajmljivačima koji se žele cijepiti dostavit će se županijskim zavodima za javno zdravstvo, a nakon toga će se izraditi plan cijepljenja i organizirati cijepljenje. Termini cijepljenja će ovisiti o prioritetima koje odredi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a mogućnost odabira određene vrste cjepiva ovisit će o dostupnosti cjepiva na određenoj lokaciji u trenutku cijepljenja.
Cijepljenje je dobrovoljno i odnosi se samo na privatne iznajmljivače.

TZO SEGET