Edukacijski ciklusi u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Edukacijski ciklusi

 Poštovani,

 
Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (TZSDŽ) u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija (UHPA-om) organizira program edukacije za javni i privatni sektor kroz četiri edukacijska ciklusa uz izvođenje ukupno osam stručnih radionica u periodu od studenog 2023. do veljače 2024.
 
I.                    Ciklus - Make Sustainability Simple, 16.-17. studenog 2023., predavačica: Chi Nguyen (Amsterdam)
II.                  Ciklus – Pristupačni turizam, 5. i 6. prosinac 2023., predavačica: Maria Tomić – Preiner
III.                Ciklus - Tematske rute i posebni oblici ruralnog turizma s naglaskom na eno-gastro ponudu, siječanj 2024., predavač: Željko Trezner
IV.                Ciklus - Uloga lokalnog stanovništva u podizanju kvalitete, veljača 2024., predavačica: Romana Lekić
 
Više informacija o pojedinoj radionici i prijave uskoro, a do tada ubilježite u svoje kalendare 16.-17. studenog i 5.-6. prosinac 2023. godine.