Obavijesti za iznajmljivače - boravišna pristojba, paušalni porez, članarina za 2019.

Poštovani iznamljivači,

u nastavku Vam  se nalaze  kratke informacije:

1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. god.


Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. god. Uredbu možete vidjeti na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_71_1447.html2. Odluka o visini paušalnog poreza za 2019.godinu

Na temelju članka 57.Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, br.115/16, i 106/18) i članka 28. Statuta Općine Seget („Službeni glasnik Općine Seget“, br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13, 2/13 i 1/18),Općinsko vijeće Općine Seget na 17. sjednici održanoj 25. siječnja 2019.godine, donijelo je:
 


ODLUKU
o visini paušalnog poreza  po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Seget
kako slijedi:


- Visina paušalnog poreza  određuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Općine Seget u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.


3. Obveza plaćanja turističke članarine


Poštovani iznajmljivači.
kratke informacije o turističkoj članarini i obvezama koje privatni iznajmljivači moraju ispunjavati.

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama NN 152/08, 88/10 , 110/15,121/16 utvrđuje se obveza plaćanja članarine fizičkim i pravnim osobama koje u turističkoj općini ostvaruju prihod pružanjem  ugostiteljskih usluga,  usluga u turizmu ili obavljaju  s turizmom neposredno povezanu djelatnost.

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisi o turističkom razredu naselja i o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi , te o stopi na ukupni prihod ostvaren u 2018. godini.

Stopa za obračun i plaćanje članarine za Seget Donji je  0,16150 –  razred naselja  A  ; a za Seget Vranjicu je  0,14858 – razred naselja B i  ostala naselja- razred naselja D( Seget Gornji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica)  0,11628.

Stopa se množi sa ukupno ostvarenim dohotkom od iznajmljivanja u 2018. godini i podijeli sa 100 te se dobije iznos članarine koji se upiše u uplatnicu u privitku (Platitelj- Vaše ime i prezime; Primatelj- TZO Seget ;  IBAN  ili broj računa primatelja- HR261001005-1738227159 , te model 67 a u pozivu na broj primatelja Vaš OIB).

Primjer izračuna:

Na primjer, ako ste ostvarili dohodak od 10 000,00 kn ( što izračunate zbrojivši sve izdane račune u 2018.godini) , taj  iznos pomnožite sa  0,16150 ( Seget Donji) ili  0,14858 ( Seget Vranjica)ili 0,11628 (Seget Gornji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica)  podijelite sa 100 te dobiveni iznos od   16.15  kn ( Seget Donji) ili 14.85   kn  ( Seget Vranjica ) ili 11.62 kn (Seget Gornji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica) upišete u uplatnicu.

Popunjeni obrazac TZ- treba se predati u nadležnu Poreznu upravu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu( za 2018,godinu do kraja veljače 2019.godine).


S poštovanjem.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SEGET