Obavijest za iznajmljivače

Ministar turizma je Novim Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu zbog posebnih okolnosti  propisao oslobađanje plaćanja POLA iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet ,te oslobađanje plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti (NN 36/20).

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html