Dokumenti

Glavni_plan_razvoja_turizma_SDZ Turistička pristojba 2023.godina. ODLUKA VLADE - SLUŽBENA VALUTA EURO Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. SDŽ Turistička pristojba 2025.godina

2024. godina

Program rada i financijski plan za 2024.godinu Financijski plan 2024.godine

2023. godina

Program rada za 2023.godinu Financijski plan za 2023. godinu

Natječaji

Natječaj Rješenje o imenovanju-rezultat natječaja

Propisi

Propisi Statut TZO Seget Javnost rada

Skupština

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE LANOVI SKUPŠTINE TZO SEGET

Skupština 2023. godina

TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 6. SKUPŠTINU 2023 Zaključci 6.sjednice Skupštine

Skupština 2022.godina

Dnevni red za 4.sjednicu Skupštine Dnevni red za 5.sjednicu Skupštine Zaključci sa 4.sjednice Skupštine Zaključci sa 5.sjednice Skupštine

Turističko vijeće

LANOVI TURISTIČKOG VIJEĆA POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Turističko vijeće 2023. godina

TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 14. VIJEĆE 2023 Zaključci 14.TV

Turističko vijeće 2022. godina

TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 8. VIJEĆE 2022 TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 9. VIJEĆE 2022 TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 10. VIJEĆE 2022 - Copy TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 11. VIJEĆE 2022 TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 12. VIJEĆE 2022 TURISTIČKA ZAJEDNIC. POZIV ZA 13. VIJEĆE 2022 Zaključci 8.TV Zaključci 9.TV Zaključci 10.TV Zaključci 11.TV Zaključci 12.TV Zaključci 13.TV

Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu TZO Seget

Pravilnik o djelokrugu, organizaciji ,načinu rada i unutarnjem ustrojstvu TZO Seget

Donacije

POPIS DONACIJA ZA 2022

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka Odluka o imenovanju službenika za informiranje obrazac 2-Zahtjev za pristup informacijama obrazac 3- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije obrazac 4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

2022. godina

Program rada za 2022.godinu Financijski plan za 2022.godinu Izvješće o izvršenju programa rada za 2022.godinu

2021. godina

Program rada -2021.godinu Rebalans 2021.godine Izvješće o izvršenju programa rada-2021.godine Financijski plan za 2021.godinu

2020. godina

Program rada za 2020.godinu Rebalans -2020.godina Izvješće o izvršenju programa rada 2020.godina